28.05.2013 12:33

17. Svatofloriánské setkání hasičů ve Štěpánkovicích

    V sobotu 11. května 2013 se ve Štěpánkovicích uskutečnilo dlouho 17. svatofloriánské setkání hasičů okresu Opava. A bylo s mezinárodní účastí. V devět hodin, se začali před základní školou ve Štěpánkovicích shromažďovat hasiči s prapory a zástavami. Dorazily delegace 45 hasičských sborů okresu Opava. Polsko reprezentovali straž požárna z Vojnowice a ze Slovenska dobrovolní hasiči ze Štrby.

    Mezi čestnými hosty jsme uvítali starostu okresního Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Opavě Mgr. Jana Dumbrovského. Pozvání přijal i Vilém Adamec, Jaroslav Neuwirth a Ing. Břetislav Janoušek za Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pak npor. Ing. Petr Serafín. Obecní úřad zastupovaly starosta obce Bernard Halfar a místostarosta Jaromír Nevřela.

    Po deváté hodině, za doprovodu hasičské dechovky, vyšel slavnostní průvod, v čele s velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vojtěchem Feherem, do našeho kostela sv. Kateřini Alexandrijské. Průvodu se zúčastnily již zmiňovaní hosté, členové SDH Štěpánkovice a členové okolních i vzdálených SDH okresu Opava. Slavnostní mši svatou, za živé i zemřelé hasiče okresu, sloužil P. Mariusz Jończyk a P. Alfred Volný.

    Bohužel jak před mši svatou tak i po ní nám nepřálo počasí, proto proběhlo krátké poděkování a gratulace ke 120. letům sboru dobrovolných hasičů ve Štěpánkovicích v kostele. V proslovech hostu, starosty SDH Štěpánkovice Rudolfem Volným a starostou obce Bernardem Halfarem, byla především oceněna práce všech hasičů a obzvláště ta dobrovolnost, která se v dnešní době moc nevidí. Za stálého deště pak sbory odešly zpět k základní škole, kde se podávalo malé občerstvení.

    Na konec jen bych chtěl poděkovat sboru dobrovolným hasičům ze Štěpánkovic za organizaci, obecnímu úřadu za podporu a našim družebním obcím ze Štrby a Vojnowic za účast a přeji jim, aby na dalších akcích SDH Štěpánkovice v rámci oslav panovalo lepší počasí.

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje