07.10.2015 19:02

Letní činnost hasičů

 Letošní extrémní letní počasí bylo důvodem pro přemnožení vos a sršňů. Dokud nám pár kusů tohoto hmyzu lítá okolo hlavy je vše v po- řádku. Horší situace nastane, když se v blízkém okolí obydlí usadí celé hnízda tohoto hmyzu. Pak si rychle vzpomeneme na naše hasiče a požádá- me je o pomoc. V letošním roce jsme zaznamenali několik výjezdů Jednotky našich hasičů k likvidaci vos a sršňů. Naštěstí to byl letos pouze nebezpečný hmyz, ke kterému museli hasiči vyjet. Přesto chci poděkovat všem hasičům a členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů za jejich neustálou připravenost řešit nebezpečné situace. Bernard Halfar

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje