07.08.2018 15:43

Opavská Rally 2017

Opavská rally soutěž, nesoutěž pro JSDH obcí

 

Jednu březnovou sobotu se v katastru obcí Darkovice a Hať uskutečnil nultý ročník Opavské rallye. Do akce, pořádané okresní odbornou radoureprese se zapojilo tucet jednotek z okresu Opava ve dvou kategoriích.

JPO II a III:

 • JSDH Březová u Vítkova
 • JSDH Kravaře
 • JSDH Vřesina
 • JSDH Darkovice
 • JSDH Pišť
 • JSDH Ludgeřovice

 

a JPO V:

 • JSDH Hať
 • JSDH Štěpánkovice
 • JSDH Děhylov
 • JSDH Bobrovníky
 • JSDH Závada
 • JSDH Malé Hoštice

 

Na ty čekalo během chladného, ale slunečného dne, celkem pět stanovišť. Na nich si hlavně mladíčlenové jednotek mohli v praxi ověřit své znalosti a schopnosti  pod dohledem zkušenějšíchkolegů.

 

Falešní požár a vyhledání osob

Bylnahlášen požár, ale ten se proměnil v řadění otce u táboráku. Situace se dále komplikovala. Otec zbil manželku, která utekla a je pohřešovaná. Kromě silné opilosti, byl muž velmi agresivní a ohrožoval jednotku zbraní. To za přihlížení těhotné dcery a ostatních dětí.

Jednotka musela změnit taktiku z banálního zásahu a zpacifikovat agresivního muže, vyhledat a poskytnout pomoc ztracené manželce a dětem.

 

Pomoc po pádu z výšky

Při opileckém dýchánku, dvou mužů na hrázi, došlo k pádu do tří metrové vpusti rybníka. Dospělý muž spadl do šoku a měl krvácení hlavy. Takový byl námět dalšího úkolu, při němž jednotky prováděli ošetření pacienta v podobě zastavení krvácení a nasazení krčního límce, jeho naložení na páteřovou desku a vytažení ven.

Hasiči museli na tomto stanovišti využít znalosti zposkytnutí první pomoci člověku v bezvědomí, manipulace s pacientem a vytažení z velké hloubky.

 

Požár travního porostu

Dalším úkolem bylo uhašení požáru travního porostu. Jelikož se poblíž místa vzniku požáru nacházel rybník, musely jednotky vytvořit přívodní, dopravní a útočné vedení. Jako stěžejní bylo vedení hadic přes komunikaci a dále koleje (simulovány paletou). To vše  dokreslovalzuřivý reportér prahnoucí po informacích.

Jednotka musela co v nejkratším čase uhasit požár, za všech bezpečnostních pravidel jak na komunikaci, tak na železnici. Velitel si musel poradit se vtíravým reportérem.

 

Společná TFA

Na hasiče zde čekala dráha, na níž museli rozmotat a smotat hadici „B“, překonat bariéru, přenášet břemena a figurínu.To vše samozřejmě na čas.

 

Test v oblasti PO

Samostatným úkolem každého člena družstva bylo vyplnit test. Test setýkal  nejen činnosti jednoteku zásahu, ale i z oblastí  prevence a technických prostředků. Tento test se také hodnotil pro zájemce o získání odbornostního odznaku Hasič III. Šest zájemců ze zúčastněných jednotek pak absolvovalo ústní zkoušku a získali dobornost Hasič III..

 

Jednotky plnily přichystanéúkoly v počtu 3+1(3 hasiči a velitel) s vlastním technikou (dopravní automobil nebo cisterna)  a při jednotlivých úkolech používaly výbavu z těchto automobilů.

Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení provedenís přítomnými pozorovateli a nakonec bodové ohodnocení jednotky. Pozorovatelé přitom sledovalisouhru jednotky, taktické postupy, práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další.

Hlavním cílem rally je, umožnit členům jednotek vyzkoušet sirůzné situace,se  kterými se nesetkávají příliš často. Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by mohli věnovatsvou další odbornou přípravu. V rámci závěrečného vyhodnocení byla vyhlášena pouze jednotka, která se prezentovala nejlépe.V kategorii JPO II a III to byla JSDH Ludgeřovice a v kategorii JPO V to byla jednotka z Děhylova.

 

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje