07.08.2018 15:43

Opavská Rally 2018

Opavská rally soutěž, nesoutěž, velká zkušenost pro JSDH obcí

 

Březnovou sobotu v katastrálním území obcí Štěpánkovice a Bolatice, se uskutečnil první ročník Opavské rally. Do akce pořádané OSH Opava spolu s okresní odbornou radou represe, okrskem 11 a pod záštitou ředitel HZS MSK ÚO Opava, se zapojilo osmnáct jednotek z okresu Opava, rozdělených do dvou kategorií. Po loňském nultém ročníku se počet soutěžních družstev navýšil o šest.

Na soutěžní družstva čekalo, během velmi chladného dne, pět stanovišť. Na stanovištích si členové jednotek mohli v praxi ověřit své znalosti, schopnosti a dovednosti, pod dohledem zkušenějších kolegů a příslušníků HZS MSK.

 

První stanoviště: ,,Požár a vyhledání osob“

 

Byl hlášen požár průmyslové budovy, kouř z vrat, jedné z místností.

Jednotka měla za úkol vyhledat dvě osoby uvnitř objektu s dodržovaní bezpečnostních zásad.

Zakouření bylo simulováno plátěným pytel přes přilbu a maskou zasahujících hasičů. Hledanými osobami byly dvě figuríny.

 

Druhé stanoviště: ,,Pomoc při pátraní v lese“

 

Toto stanoviště bylo připraveno tak, aby jednotky byly připraveny na řešení mimořádné události, která vznikne v průběhu plnění jiného zadaného úkolu. Scénářem nenadálé situace bylo. ,,Z protějšího stavení vyběhla žena, která žádala o pomoc. Pod jejím manžele se probořila střecha a je zasypaný troskami."

Z části zborcené střechy pod troskami ,byla osoba v bezvědomí. Jednotka musela osobu vynést, poskytnou první před lékařskou pomoc do příjezdu ZZS. Po vyproštění osoby z trosek jednotky prováděly oživovací práce na cvičné figuríně. Během příjezdu na dané stanoviště si jednotky mohly všimnout, že na hasičské zbrojnici je umístěn znak AED. Cvičné AED mohly jednotky použít usnadnění resuscitace.

 

Třetí stanoviště: ,,Dopravní nehoda s velkým počtem zraněních“

 

Dalším úkolem bylo pomoc jednotce, která zasahuje na místě hromadné dopravní nehody. Každá jednotka musela ošetřit deset zraněných osob při dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Následně reagovat na výbuch vozidla a poranění zasahující jednotky .

Jednotky měly spolupracovat s již zasahující jednotkou. Ta se postarala o zabezpečení dopravní nehody (označení, trojnásobná protipožární ochrana atd.), dále zde mohly využít znalosti metody START. Po výbuchu jednoho vozidla, simulováno petardou, se zhroutily zasahující hasiči a VZ upadl do šoku. Velitel soutěžní jednotky, měl převzít velení, ohlásit situaci na místě na IBC, požádat si o posily a dostat všechny zraněné do bezpečné vzdálenosti.

 

Čtvrté stanoviště: ,,Štafeta 4 x X metrů“

 

Štafetu jsme pojali jako TFA. Byla možnost si  vyzkoušet  některé netradiční činnosti. Jednalo se o rychlé natažení hadic B a následné smotání prvním soutěžícím z družstva. Následoval výstup na lešení a vytažení dvou sudů naplněných vodou. Třetím úkolem bylo vysekání otvoru do 0SB desky bourací sekyrou, která simulovala prostup zamčenými dveřmi. Posledním úkolem štafety bylo uhašení skutečného požáru benzínu, práškovým PHP.  Na stanovišti rozhodoval nerychlejší čas družstva.

 

Páté stanoviště: ,,Test v oblasti PO“

 

Samostatným úkolem každého člena družstva bylo vyplnit test. Test se týkal  nejen činnosti jednotek u zásahu, ale i z oblastí  prevence a technických prostředků, nebo oblasti SH ČMS. Tento test se také hodnotil pro zájemce o získání odbornostního odznaku Hasič III. V tomto ročníku se ,ale o tuto odbornost nepřihlásil.

 

Jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 1 + 3 (velitel a 3 hasiči) s vlastní technikou (dopravní automobil nebo cisterna). Při jednotlivých úkolech používaly výbavu z vlastních automobilů.

Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení s přítomnými hodnotiteli a nakonec bodové ohodnocení jednotky. Hodnotitelé sledovali souhru jednotky, taktické postupy, práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další.

Hlavním cílem rally je, umožnit členům dobrovolných jednotek vyzkoušet si různé situace, které se neobjevují v jejich každodenním životě příliš často, ale i na tyto události musí být dostatečně připraveni. Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by mohli věnovat svou další odbornou přípravu. Opavskou rally si jednotky splnily povinnost, provést taktické cvičení.

V rámci závěrečného vyhodnocení byla vyhlášena pouze jednotka, která se prezentovala nejlépe. V kategorii JPO II a III to byla JSDH Kravaře a v kategorii JPO V to byla jednotka z Malých Hoštic.

Na závěr bych chtěl poděkovat SDH Štěpánkovice a Bolatice za přípravu stanovišť, obcím Štěpánkovice a Bolatice za poskytnutí prostor, HZS MSK ÚO Opava za zapůjčení techniky a umožnění účasti hodnotitelů z řad HZSMSK. Všem děkuji za účast a těším se na další ročník v jiném katastru okresu Opava.

Zvláštní poděkování všem figurantům a rozhodčím, který vydržely to mrazivé počasí.

 

Odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=5C-AnyCGh90

 

Odkaz na foto https://photos.app.goo.gl/e2hfZCELu43AZQEG3

 

 

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje