02.01.2016 17:04

Plán školení na rok 2016

Témata, která mají být v roce 2016 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH Štěpánkovice

Poř. číslo

Název tématu

H, T

Strojníci

VJ, VD

Datum

1.

Obsluha, údržba a prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů

A

A

 

10.6.2016

2.

Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky NEŠKOLÍME

A

A

 

 

3.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

 

A

 

8.7.2016

4.

Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

 

A

 

8.7.2016

5.

Jízda za ztížených meteorologických podmínek

 

A

A

8.7.2016

6.

LS PČR – plnění bambivaku a hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, KOP 1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů

A

A

A

18.3.2016

7.

Spolupráce s ostatními složkami IZS v rámci zásahové činnosti na úrovni kraje - komunikační vazby, informační toky, součinnost na místě MU při zásahu – Horská služba, o.p.s., Vodní záchranná služba ČČK, Speleologická záchranná služba, Hlavní báňské záchranné stanice, Skalní záchranná služba, ISS Šumava

 

 

A

2.9.2016

8.

Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů

 

 

A

2.9.2016

9.

Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008

 

 

A

11.11.2016

10.

Statistické sledování událostí, platby

1.       zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),

2.       zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),

3.       zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.)

4.       poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)

 

 

A

5.2.2016

11.

Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje NEŠKOLÍME

A

A

A

 

12.

Obecné zásady při zásahu s přítomností NL

A

A

A

18.3.2016

13.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru

A

A

A

14.10.2016

14.

Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů

A

A

A

14.10.2016

15.

Problematika únikových cest

A

A

A

14.10.2016

16.

Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16 

 

 

A

11.11.2016

17.

Obsluha přidělených spojových prostředků  NEŠKOLÍME

A

A

A

 

18.

Organizace místa zásahu

 

 

A

11.11.2016

19.

Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

A

A

A

10.6.2016

20.

Vystupování z vozidla

A

A

A

10.6.2016

21.

Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech

A

A

A

6.5.2016

22.

Dopravní a útočná hadicová vedení

A

A

A

6.5.2016

23.

Volba hasební látky a její správná aplikace

A

A

A

15.4.2016

24.

Odvětrávání objektů

A

A

A

15.4.2016

25.

ML BŘ Havarijní kácení

 

 

A

11.11.2016

26.

Zásah v objektu Armády ČR

 

 

A

5.2.2016

27.

Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

A

A

A

18.3.2016

28.

Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

A

A

A

14.10.2016

 

Taktické cvičení JSDH Štěpánkovice

A

A

A

10.6.2016

 

Přezkoušení znalostí členů JSDH

A

A

A

2.12.2016

Poznámky a vysvětlivky:

A

-        provádění tématu

VJ

-        velitel dobrovolné jednotky PO

H

-        hasič

VD

-        velitel družstva

T

-        technik dobrovolné jednotky PO

 

 

 

Témata-k-OP-JSDH-2016 pro JSDH Štěpánkovice.pdf (48534)

 

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje