07.08.2018 15:38

Školení 2017

MV-generální ředitelství HZS ČR

Č.j. MV-147415-2/PO-IZS-2016

Oznámení

náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlašuji:

 

Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Poř. číslo

Název tématu

H

Strojníci

VJ, VD

Rozsah

Datum školení

1.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

 

A

 

2 hod

27. ledna 2017

2.

Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

 

A

A

1 hod

3.

Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu

A

 

A

1 hod

24. února 2017

4.

Organizace místa zásahu - Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO

 

 

A

3 hod

5.

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)

 

A

A

3 hod

17. března 2017

6.

Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.

 

 

A

3 hod

7. dubna 2017

7.

Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky

 

 

A

3 hod

8.

Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:

 1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
 2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
 3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
 4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
 5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
 6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
 7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
 8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
 9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
 10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
 11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
 12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).

A

 

A

4 hod

19. května 2017

4 hod

22. září 2017

9.

Dálková doprava vody na místo zásahu

 

A

A

3 hod

17. března 2017

10.

Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu

 

 

A

2 hod

27. října 2017

11.

Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu

 

 

A

1 hod

12.

Používání OOP při zásahu

A

 

A

3 hod

24. listopadu 2017

13.

Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

A

 

A

1 hod

14.

Praktický výcvik

A

A

A

4 hod.

9. června 2017

15.

Přezkoušení

A

A

A

3 hod

8. prosince 2017

 

 

Poznámky a vysvětlivky:

A

 • provádění tématu

VJ

 • velitel dobrovolné jednotky PO

H

 • hasič

VD

 • velitel družstva

T-STS

 • technik strojní služby

T-TaCHS

 • technik technické a chemické služby

Technici a strojníci provádějí témata určená pro funkci H (hasič).

 

 •  

 

 

 

Termíny konání těchto mistrovství a ostatních sportovních soutěží v rámci HZS ČR budou upřesněny v kalendáři hlavních sportovních soutěží na rok 2017.

 

brig. gen. Ing. František Zadina

náměstek generálního ředitele HZS ČR

podepsáno elektronicky

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

5. ledna 2017                                                                                                                                                                                   Ing. Vojtěch Feher

                                                                                                                                                                                            velitel jednotky JSDH Štěpánkovice

 

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje